Angående registrering av beslutsoförmögna i kvalitetsregister

Vid konferensen ”Senior i Centrum” (Malmö 29 maj – 1 juni) berättade Maria Jacobsson, utredningssekreterare vid Socialdepartementet, om det delbetänkande som utredningen kring rätt information i vård och omsorg kommer att lägga fram idag (5/6):

Kvalitetssäkring i kvalitetsregister bör, för vuxna som inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga, ske med hänsyn till vad som är känt om den enskildes inställning och hälso- och sjukvårdspersonalens bedömning om vad som är den enskildes bästa.

 

SKL har idag haft ett möte med flera registerhållare och nedanstående information framkom

Patrik Sundström, Socialdepartementet, berättade om den utredning han är huvudsekreterare för och som föreslår att Patientdatalagen skall kompletteras med regler för registrering av beslutsoförmögna i kvalitetsregister.

Förslaget innebär att varaktigt beslutsoförmögna kan registreras om man kan göra sannolikt att de inte skulle ha motsatt sig registrering. Temporärt beslutsoförmögna (akut medvetslösa/allmänpåverkade av typ hjärtinfarkt, aortaruptur, svårt trauma) får registreras och tillfrågas i efterhand när de klarnat upp. Om de inte gör det gäller föregående regel.

 

Daisies

 

Nuläget i BPSD-registret

Vi vill påminna om att enheter som känner sig osäkra på om de vill registrera på ”riktigt” i registret, fr o m den 1 april och tillsvidare, kan använda sig av strukturen i BPSD-registret och redovisa antal gjorda skattningar till oss varje månad. Var vänlig se tidigare info om detta.

För att ingå i satsningen och ta del av prestationsersättningen krävs dock att enheten har ett avtal med oss och att man genomgått vår tvådagars-utbildning.

 

Idagsläget finns BPSD-registret representerat i drygt 250 av landets 290 kommuner.

Jättekul!

 

TÅRTA 250