Fr o m nu är vår webbutbildning öppen och tillgänglig för alla, oavsett om man är ansluten till BPSD-registret eller inte.

 

Syftet med webbutbildningen är att du ska få enklare, grundläggande kunskaper om olika demenssjukdomar och om vad BPSD är samt hur man kan arbeta för att minska dessa. Utbildningen innehåller också information om hur man rent praktiskt arbetar med registret.

Du kommer till webbutbildningen genom att klicka på den röda rutan på högra delan av hemsidan. Utbildningen tar ca 45 minuter att göra och du klickar dig fram genom olika flikar.

Man kan göra utbildningen enskilt eller i grupp. Ett bra tips är att använda utbildningen som underlag i diskussionsgrupper t.ex vid arbetsplatsträffar eller som en studiecirkel. Mer information om detta finner du under fliken ”Dokument” (Studiematerial till webbutbildningen)

 

Lycka till!