2014-05-23

Observera

Ni får inte lov att skriva personnamn någonstans inne i själva registreringen.

Vi har nu studenter som gör magisterarbeten och begär utdrag från registret. Det går inte att avidentifiera uppgifterna om det t.ex. står ”tala tydligt till Kalle” eller ”Bartolomeus är känslig för stimuli” i t.ex. bemötandeplanen eller bland vårdåtgärderna.

Om ni vet med er att ni brukar använda personnamn och skriva så, så vill vi vänligen be er att gå in snarast och redigera dessa registreringar.

 

Viktigt att observera följande;

När ni går in och öppnar eller redigerar en gammal registrering från historiken, så ändrar den automatiskt datumet (uppe till vänster på skärmen) till dagens datum. För att det inte ska bli fel i historiken eller i statistiken (gäller även prestationsersättningen!) så MÅSTE ni vara observanta och manuellt fylla i det gamla datumet då skattningen gjordes!

 

Tack för hjälpen !