”Smärtvändning på omsorgsboende”

Tidsskriften Äldre i centrum ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. och de publicerade i juni ett fint reportage från omsorgsboendet Klintesväng i Borås. Temat för reportaget var smärta.
På Klintesväng har man arbetat med BPSD-registret sedan år 2019. En stor del av registerarbetet har haft fokus på att kartlägga och minska smärtproblematiken hos vårdtagarna. Ta gärna del av reportaget och det goda arbetet som genomförts i Borås på länken nedan;

Smärtvändning på omsorgsboende – Äldre i Centrum (aldreicentrum.se)

 

I reportaget delar enheten med sig av hur de uppmärksammade sambandet mellan svår BPSD och smärta hos vårdtagarna och om hur de har implementerat registerarbetet på enheten.

Foto: Brainforest (via Äldre i centrums hemsida)