Vi hoppas att ni haft en fin sommar, trots att den i år har varit annorlunda för oss alla och att den påverkat oss på många olika sätt.

Det är glädjande att se att ert arbete och antalet registreringar i BPSD-registret inte skiljer sig speciellt mycket från tidigare somrar. Detta hoppas vi beror på att ni ser och upplever att det finns fördelar med att arbeta mer strukturerat tillsammans på enheterna. Främst för personen med demenssjukdom, men även för personalen.

Nu är vi inne i september, hösten är på ingång och vi har en del nyheter och förändringar i BPSD-registret att informera om.
Vi vill också passa på att informera om att vi fortsätter med vårens något kortare öppettider i vår supporttelefon.
Telefonen är öppen tisdag-fredag mellan kl. 13-15.

Uppdateringar i registret & ny manual

Vi har gjort några mindre förändringar i registret och det finns en uppdaterad manual under Dokument här på hemsidan.

 

Förändringarna som är gjorda i registret är följande:
– Vid en grundregistrering fyller man numera inte i vilken vårdform personen tillhör. (Detta är numera kopplat till enheten man är inloggad på via ett annat system).
– Fliken Åtgärd; rutan för åtgärder har samma innehåll, men detta har ändrat ordningsföljd.
– Fliken Person; rutan för avliden är borttagen, då detta sker automatiskt. (Ni behöver alltså inte avsluta en person i registret om denne avlider).
– Länken till statistik uppe i den röda listen; här är vårddatan bortplockad, då dessa data numera finns i visualiseringen.

 

BPSD-registrets statistikdel; visualiseringen och Kvalitetsindikatorerna är också uppdaterade (separata manualer för dessa kommer att läggas ut under Dokument inom kort).

 

Information om hösten 2020

På grund av hur samhällssituationen ser ut och utifrån gällande rekommendationer, så har vi tyvärr beslutat oss för att ställa in en del av höstens aktiviteter. De planerade informationsträffarna är inställda, liksom vårt Årliga möte i Malmö i december.
Läs gärna mer här

Webbutbildningen här på hemsidan

BPSD-registrets webbutbildning/kunskapsbank som du hittar här på hemsidans startsida, är nu kompletterad med en tredje del.

Denna del innehåller ett studiematerial, bestående av reflektionsfrågor att använda antingen enskilt eller i grupp. Titta gärna igenom det och använd det på enheten.

Foldrar

BPSD-registrets foldrar har tidigare kunnat beställas kostnadsfritt, men fr o m denna vecka kommer tyvärr en kostnad att tas ut för dessa.
Mer information kring detta finner du på sidan för beställning av trycksaker. Det kommer finnas möjlighet att själv skriva ut foldrarna från hemsidan om man istället vill göra det.

Rapport från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

I juli släpptes rapporten ”Fakta om äldreomsorgen – i ljuset av coronapandemin” med intressant läsning. Du finner den på länken nedan.

”Äldreomsorgen i Sverige har under våren 2020 fått utstå hård kritik från bland andra politiker på nationell nivå, fackliga företrädare och debattörer. Trots otroligt tuffa förutsättningar – snabb samhällsspridning av coronaviruset, brist på skyddsutrustning, hög sjukfrånvaro bland personalen och otillräcklig testning – har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra från covid-19. Det finns brister i äldreomsorgen som var kända redan innan pandemins utbrott. Men de utmaningarna kommer inte närmre en lösning om en onyanserad och onödigt överdriven bild får fäste. Det riskerar snarare att skapa otrygghet hos de äldre, anhöriga och anställda.
Mot bakgrund av den onyanserade debatten har vi samlat fakta om äldreomsorgen i ljuset av pandemin … ”.

Läs den gärna här

Vi från BPSD-registret hoppas att ni fortsätter ert värdefulla arbete i omvårdnaden om våra äldre
och att ni tar hand om er själva & varandra i höst.