Nu har vi hunnit in i oktober månad och veckorna är fulla med aktiviteter. Under hösten kommer vi på BPSD-registret att fortsätta arbetet med att sprida kunskap om förbättringsarbete med hjälp av registerdata och vi har glädjen att få åka ut och möta många av er vid olika konferenser, evenemang och nätverksträffar. De mötena är alltid uppskattade av oss.

Stockholms Demensdag

I september deltog vi som utställare vid Stockholms demensdag. En dag med intressanta föreläsningar och många möten med användare och utbildare.

Palliativ vård, Palliation Sydöst

BPSD-registret fanns också med vid en konferens i Jönköping anordnad av Palliation Sydöst och fick där möjlighet att lyssna på tänkvärda budskap inom den palliativa vården.

Socialchefsdagarna

Häromveckan fanns BPSD-registret med som utställare vid Socialchefsdagarna som i år genomfördes i Karlstad. Två givande dagar med spännande möten med chefer och ledare från hela landet. Många besökare kom fram till BPSD-registrets utställarplats och berättade om hur man arbetar inom deras område och många hade fina, lyckade exempel att dela med sig av, men också funderingar kring implementering. Fantastiskt roligt att få del av deras erfarenheter.

Problem att spara ändrade lösenord

Emellanåt får vi mail från användare som har svårt att spara nya lösenord i datorn. Vår erfarenhet är att det handlar om inställningar i datorerna och att tidigare lösenord är sparade och hindrar nya. Vi rekommenderar er att aldrig spara lösenord på allmänna datorer utan att ta bort funktionen som sparar lösenord, vilket er IT-support oftast kan hjälpa er med.
Läs gärna mer här.

Årsrapport år 2022

Nu finns årsrapporten för förra året (2022) att ta del av. Läs den gärna och ta del av era och rikets resultat. Reflektera gärna över hur vi tillsammans arbetar vidare för att i första hand göra vardagen bättre för de vi vårdar, men också hur vi kan påverka vår egen arbetsmiljö och vårt samarbete.

ÅRSRAPPORT 2022