Rapport från BPSD-registret

Under 2020 gjorde regeringen en extra satsning på demensvården med sammanlagt 11 miljoner kronor. (Läs mer här) En del av dessa medel gick till BPSD-registret för att öka kunskapen gällande BPSD och hur man kan använda sina data i förbättringsarbete.

Resultatet av satsningen kan du läsa i BPSD-registrets rapport på länken här bredvid Sammanställning av projekt 2020 BPSD-registret

Projektet kommer att fortsätta under 2021.

Läs gärna mer om regeringens satsning på länken Satsningar på drygt 7 miljoner inom demensområdet – Regeringen.se

Vill du veta mer om projektet? Kontakta oss gärna på bpsd.sus@skane.se

Goda exempel

Hemsidan är nu uppdaterad med flera nya exempel på hur enheter arbetat med BPSD-registret och nått goda resultat. I exemplen kan man till exempel läsa om och få tips på hur man arbetat på individ- och enhetsnivå och/eller för att få en bättre struktur i arbetet och för att få ihop ett lyckat teamarbete.

Läs gärna mer här Goda exempel

Informationsmaterial

På sidan ”Dokument / Vad är BPSD-registret” finns en ny film som passar bra att använda för att ge en kort information om vad BPSD-registret är och hur det fungerar.
Även bildspelet på samma sida är uppdaterat och ger en lite bredare information kring registrets alla delar och användningsområden.

Filmen passar bra att använda vid till exempel anhörigträffar eller för att ge en kort introduktion vid möten med nämnder, chefer och ledare med flera.
Bildspelet passar bra inom samma områden, men även för att introducera nya enheter i arbetet kring registret eller för all personal vid omstarter.

”BPSD-registret är ett verktyg, det är hur vi jobbar med resultaten som räknas.”

Läs gärna denna trevliga och lättlästa artikel om hur man arbetar med BPSD-registret vid ett äldreboende i Hallstavik. Du hittar den HÄR