2014-03-27

Förbättrad vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga

Regeringen har i dag beslutat en proposition med förslag till ändring i patientdatalagen som innebär att sammanhållen journalföring under vissa förutsättningar ska kunna användas även för vuxna patienter med varaktigt nedsatt beslutsförmåga. Förslaget gör det också möjligt för dessa personer att delta i kvalitetsregister och på så sätt få dra nytta av och bidra till kvalitetsutvecklingen av vården.

 

Läs gärna pressmeddelandet från Socialdepartementet  HÄR