2013-04-10

Datainspektionens föreläggande om att tre kommuner ska upphöra med att registrera varaktigt beslutsoförmögna i Senior Alert, har nu överklagats av både Älvsbyns & Umeå kommun.

Läs mer HÄR