Hösten är här och det har varit några intensiva veckor för oss som arbetar på BPSD-registrets kansli. Intensiva, men väldigt trevliga och fyllda med spännande möten. Nu när pandemin till stor del har dragit sig tillbaka och samhället öppnat upp, så ges vi återigen möjligheter till att träffas, dela erfarenheter och få del av ny kunskap och pågående forskning.
Under hösten har vi genomfört ett par utbildningar för nya certifierade utbildare. Efterfrågan på platser har varit stor och utbildningstillfällena har varit fullbokade länge. Jätteroligt att intresset är så stort och vi ser det som mycket positivt att kommuner och privata verksamheter satsar på att utbilda egna utbildare som kan hjälpa till att driva registerarbetet framåt.

I höst har vi också haft glädjen att få delta som utställare vid bland annat Stockholms demensdag och på Socialchefsdagarna i Göteborg. I veckan som gick så fanns vi med på Äldreomsorgsdagarna på Stockholmsmässan och vid Norrländska demensdagen i Umeå.
Tack till alla som besökt oss i våra utställarmontrar och som delat goda erfarenheter, kommit med frågor, önskemål och intressanta tips på förbättringar & förändringar. Mötena med er alla hjälper oss att fortsätta utveckla BPSD-registret.

Årsrapport / 2021

Årsrapporten för år 2021 är nu klar och publicerad på hemsidan.
Du kan läsa den här.

I den kan du se resultat och sammanställningar av data från förra året, läsa om projekt och aktiviteter som genomfördes samt ta del av en presentation av BPSD-registrets då nya registerhållare som tillträdde under år 2021.

Nyhet i BPSD-registret

Under året har vi haft extra fokus på att sprida kunskap om att använda BPSD-registret i förbättringsarbete. En ny modul finns sedan några dagar kopplad till registret; vi kallar den kort och gott för ”Förbättringsmodul”.
För att kunna se och använda modulen måste du vara inloggad på din enhet. Du finner modulen uppe i den röda listen överst på sidan.

Syftet med modulen är att den ska vara ett verktyg som förenklar det för er användare att arbeta med förbättringsarbeten.
Denna första version av modulen är byggd för att användas i förbättringsarbeten på enhetsnivå och den utgår från de kvalitetsindikatorer som är kopplade till BPSD-registret. En andra version är under uppbyggnad och den kommer att rikta sig till förbättringsarbeten på individnivå och utgå från de data som går att följa i BPSD-registrets visualisering.

Inom kort kommer förbättringsmodulen även gå att hitta i testdatabasen (i övningsregistret) och en manual kommer att läggas ut under Dokument.

Film om Lewy Body demens

En kortvideo av Elisabeth Londos, överläkare och professor vid Lunds Universitet och Kognitiv medicin vid Ängelholms sjukhus. Videon förklarar på ett enkelt och tydligt sätt sjukdomsbild, behandling och kännetecken vid sjukdomen Lewy Body demens.

Kommunikation ABC

En ny webbutbildning finns publicerad på Svenskt Demenscentrums hemsida.
Utbildningen har tagits fram i ett samarbete mellan Svenskt Demenscentrum och Linköpings universitet och syftar till att ge en djupare förståelse för hur det är att leva med demenssjukdom.

Den 29 november genomför vi BPSD-registrets Årliga möte i Malmö.
Intresset har varit stort och dagen är nu fullbokad.