2013-06-10

Socialdepartementets utredningen om rätt information i vård och omsorg, har nu lagt fram ett nytt lagförslag kring hur frågan om kvalitetsregister för vuxna med nedsatt beslutsförmåga skulle kunna hanteras.

Lagförslaget har överlämnats till regeringen.

 

LÄS GÄRNA MER HÄR