Finns det ett samband mellan användningen av metformin och BPSD hos personer med Alzheimers sjukdom och Diabetes mellitus typ 2?

Metformin är ett läkemedel som används vid behandling av Diabetes mellitus typ 2 (T2DM) för att sänka blodsockret. Läkemedlet antas även förbättra kognitiva funktioner, vilket gör att det kan ha positiva effekter vid behandling av Alzheimers sjukdom (AD) även om det hittills saknats forskning kring vilken effekt Metformin har på beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD).

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns några samband mellan Metformin och BPSD hos personer med AD och T2DM. Resultatet av studien tyder på att metformin kan vara fördelaktigt för patienter med AD, för annat än för blodsockerkontroll, även om det behövs mer kunskap innan man tilldelar metformin en roll vid behandling av BPSD.

Studien är genomförd av Helena Kullenberg, Maria Kumlin och Marie M Svedberg vid Sophiahemmets högskola, Thomas Nyström, vid Södersjukhuset, Karolinska institutet och Moa Wibom vid enheten för Kognitiv medicin vid Ängelholms sjukhus. Publicerad maj 2023

 

Läs den gärna på länken nedan;

Associations Between the Use of Metformin and Behavioral and Psychological Symptoms in Patients with Alzheimer´s Disease, and Type 2 Diabetes Mellitus – a Register-Based Study – PubMed (nih.gov)

Denna och andra studier, artiklar och arbeten finner du på sidan FoU – Forskning & utveckling. Scrolla ner en bit på sidan och klicka på Uppsatser, studier & vetenskapliga artiklar  för att läsa mer