19 april 2018

För att inte registret ska innehålla en mängd påbörjade, men ej kompletta registreringar, är en ny funktion tillagd. Det går numera inte att göra en ny registrering på en person, så länge det finns ofullständiga och ej kompletta registreringar på personen.

Om en administratör försöker påbörja en ny registrering och det redan finns ofullständig registrering på en person, så visas en textruta på skärmen (se bilden nedan). Det administratören då måste göra, är att ta fram den redan påbörjade registreringen och antingen göra den färdig eller radera den om den inte längre är aktuell.

Som administratör vid en enhet, kan du korrigera alla enhetens registreringar, oavsett vilken administratör som påbörjat den.