”Nu eller aldrig” 

 Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre

 

 
Den 31 januari hölls en konferens i Stockholm för att markera inledningen för arbetet med den prestationsbaserade överrenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som syftar till en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre.                          Om satsningen De mest sjuka äldre 2012

Vid konferensen deltog cirka 450 förtroendevalda, förvaltningsledning och verksamhetsansvariga i kommuner och landsting, företrädare för intresseorganisationer samt privata och ideella vårdföretag från hela landet.

Eva Nilsson Bågenholm presenterade innehållet i den nya överrenskommelsen och den syftar till att genom ekonomiska incitament stödja och driva förbättringsarbetet för de mest sjuka äldre.  Överrenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre – 2012

 

”De mest sjuka äldre-bloggen” Eva Nilsson Bågenholm presenterade även en nystartad blogg  som riktar sig till dem som arbetar med eller berörs av vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. Där går det att följa och kommentera arbetet inom satsningen.

Maj Rom, projektchef på SKL berättade på konferensen om hur man på SKL arbetar för att skapa ett bättre liv för de sjuka äldre och en paneldiskussion hölls mellan äldreminister Maria Larsson, socialminister Göran Hägglund och Anders Knape, ordförande i SKL, där man samtalade om vilka initiativ och satsningar som behövs för att forma framtidens äldrevård.

 

    

     

Eva Granvik, nationell koordinator på BPSD-registret, medverkade också vid konferensen och hon gav exempel på hur man arbetat med patienter som är multisjuka samt hur man förbättrar livssituationen för personer med demenssjukdom.

             

 

Läs gärna mer och ta del av presentationerna som visades vid konferensen på Regeringskansliets hemsida via länken http://www.regeringen.se/sb/d/14622/a/185153