29 november 2016

Hösten har övergått i vinter och vi har redan passerat 1:a Advent.
Under hösten har vi bland annat ägnat tid åt förbättringsarbete, kvalitetsarbete & genomfört vårt Årliga möte.
En hel del ny information finns på hemsidan; läs gärna mer nedan!

BPSD-registrets Årliga mötet den 16 november i Malmö.

Stort tack till alla er 300 personer som deltog, både som föreläsare & deltagare! Tyvärr filmades inte föreläsningarna i år, men merparten av föreläsarnas bildspel finns upplagt här på hemsidan.
Ni som var där bör ha fått en utvärdering i er mail och vi är tacksamma om ni tar er tid att besvara denna (senast den 2/12). Era synpunkter är viktiga och hjälper oss att bli bättre!

Monitorering

Monitorering innebär att vi besöker en enhet och tillsammans med er på enheten, kontrollerar att data i registret stämmer överens med data i  journalerna. Detta är vi ålagda av SKL att göra och det är en del av vårt kvalitetsarbete. En givande uppgift, tycker både vi och enheterna vi hittills har besökt. Det blir ett lärandetillfälle för enhetens personal och ger oss nyttig kunskap om vad vi behöver arbeta mer med.
Är ni intresserade av att vi ska komma till er enhet, är ni välkomna att kontakta oss! (bpsd.sus@skane.se)

Att använda sin statistik i förbättringsarbete

När man arbetat med BPSD-registret under en period så blir det ofta väldigt intressant att ta del av sina siffror & resultat och man kan börja dra slutsatser av enhetens statistik.
Vi har under det senaste 1,5 åren genomfört ett stort antal Inspirationsträffar för chefer runt om i landet, där syftet har varit att informera om statistiken men också att inspirera till att titta på sina resultat och att börja arbeta med dem.

Sidan ”Att arbeta med registret/Förbättringsarbete” här på hemsidan är uppdaterad med en del ny information.

Det finns också en del information & förhoppningsvis även inspiration som vi hoppas kan hjälpa er användare till att komma igång med förbättringsarbete med hjälp av er statistik.
Känner du dig osäker på hur du ska tolka statistiken, finns även ett antal Övningsuppgifter upplagda.

Ny folder!
En folder med information om att arbeta med förbättringsarbete.
Finns att beställa genom beställningsformuläret på hemsidan. Foldern har ännu inte lagts upp med bild, men det går bra att beställa den ändå genom att skriva i formulärets meddelanderuta.

Nya Nationella riktlinjer under hösten 2017

Socialstyrelsen har arbetat med att ta fram nya nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens. Dessa beräknas vara klara under hösten 2017.
En remissversion av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer finns att läsa HÄR

Uppdaterade sidor

Ta gärna del av ny information på nedanstående sidor:

”Övrigt/Information för anhöriga & närstående”
”Övrigt/Information för läkare
Att arbeta med registret/Förbättringsarbete
”Om BPSD-registret/Årsredovisningar”

Är det något ni saknar eller som ni vill dela med er av, får ni gärna tipsa oss om det! Kontakta oss då på supportmailen (bpsd.sus@skane.se).

Sammanställning av användarenkät

Tidigare i höst skickades det ut en användarenkät till er som deltagit i administratörsutbildningen under de här åren. Tyvärr var svarsfrekvensen ganska låg, men desto bättre så var svaren överlag positiva till användningen och arbetet med registret.
En sammanställning av svaren finns på sidan ”Om BPSD-registret/Årsredovisningar”

Önskemål! Vi har ibland svårt att få fram mail och nyhetsbrev till våra användare och får ofta dessa i retur pga att era mailboxar är fulla. Ta gärna för vana att både titta i mailboxen & att tömma den ibland, så missar ni ingen information.

Förändring i registret på fliken Person

När en person flyttar från en enhet, är det viktigt att den gamla enheten gör en överflyttning av personen till den nya enheten.
För att underlätta handhavandet i registret, har det skett en förändring på fliken Person och rutan Överflytta.
Tyvärr har det varit en del tekniska bekymmer med den nya funktionen men detta bör vara löst nu.
Läs gärna mer om förändringen här.

Vi bjuder på tårta … !

Arbetar din enhet med ett förbättringsarbete med hjälp av statistik från BPSD-registret eller håller ni på att starta upp ett nytt?

Maila in ert förbättringsarbete till oss på bpsd.sus@skane.se allra senast den 28 februari 2017, så kanske det blir just er enhet som vinner en tårta! Vi drar en enhet bland de arbeten som skickas in och det blir självklart tårtor så att det räcker till både boende & personal.