Fredagen den 5 juli hölls ett seminarium i Almedalen och där presenterades goda exempel på förbättringsarbeten.  

Silverängens äldreboende i Trelleborg är anslutet till BPSD-registret. Enhetschef Gunilla Anselmsson & Kristina Edvardsson, demenssjuksköterska från Silverängen medverkade i Almedalen och berättade om sitt framgångsrika arbete med att höja livskvaliteten för de personer med demenssjukdomar som bor hos dem.

Läs gärna deras presentation ”När personalen är medicinen” & lyssna på  Maria Larsson, barn- och äldreminister, som berättar om hur det positiva förbättringsarbetet sprider sig runt om i landet. http://www.regeringen.se/sb/d/14929