Uppdateringar i BPSD-registret

Vår uppdaterade webbutbildning äntligen är klar och kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. Uppdateringen består av att befintlig utbildning kompletterats med ett studiematerial med reflektionsfrågor, som kan användas både enskilt och i grupp. Dessa hittar ni både i de tidigare två avsnitten, men även i en ny tredje del.

 

Den 1 juni planeras de uppdaterade versionerna av Kvalitetsindikatorerna och Visualiseringen att släppas.
Kvalitetsindikatorerna finner ni som nu, i en röd ruta här på hemsidan och de är öppna för alla att ta del av.
Visualiseringen finns inne i registret och till den krävs behörighet att logga in till sin enhet

Socialstyrelsens information angående Covid-19

Socialstyrelsen har gett ut viktig information om Covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård och du finner den på länken här Socialstyrelsen / Viktig information om Covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård samt på BPSD-registrets hemsida

Årligt möte 2020

Varmt välkommen att anmäla dig till BPSD-registrets Årliga möte 2020! I år träffas vi i Malmö den 2 december 2020.
Program och anmälningsformulär finner du här

Årets innovationspris

Har ni förverkligat en idé eller gjort någon satsning som på ett konkret sätt utvecklat arbetet och arbetssättet kring BPSD-registret?
Kom då ihåg att nominera idén & personen/personerna till BPSD-registrets innovationspris som delas ut årligen i samband med vårt Årliga möte. I år hålls mötet i Malmö den 2 december 2020.

Läs gärna mer här

Informationsträffar för chefer / Hösten 2020

Är du intresserad av att lära dig mer om hur du använder statistiken i BPSD-registret? Då är detta ett utmärkt tillfälle för dig!
Under hösten 2020 planerar BPSD-registret att genomföra ett antal informationsträffar runt om i landet. Målgruppen är i första hand chefer och ledning, men alla yrkeskategorier är välkomna i mån av plats. Anmälan krävs. Mer information finner du här Inbjudan – Informationsträffar 2020

Uppdatering 4/6 – På grund av det rådande läget i samhället och för att det känns osäkert att sia om hur hösten ser ut, så har vi tyvärr beslutat oss för att ställa in de tidigaste informationsträffarna. Datumen för Luleå, Sundsvall & Karlstad är alltså tyvärr inställda.

Lästips!

Nordens välfärdscenters temanätverk för demens och etniska minoriteter har tagit fram en handbok för personer som arbetar inom demensomsorg och som i sin arbetsvardag möter människor med migrantbakgrund. Handboken Demensomsorg för invandrare finns på fyra språk: svenska, finska, norska och danska.

Antalet personer med demens i Norden förväntas öka kraftigt efter 2020, när det stora antalet nordbor som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder. Här finns även många människor som har en migrantbakgrund. De kom till Norden på 1960-, 1970- och 1980-talet. Nu finns en särskild handbok för dem som arbetar inom nordisk demensomsorg och möter människor med migrantbakgrund.

Vi saknar kunskap om förekomsten av demens bland invandrare i de nordiska länderna. Personer med utländsk bakgrund löper sannolikt lika stor risk att utveckla en demenssjukdom som de som är födda i Norden. Undersökningar visar dock att invandrare med demens och deras anhöriga inte utnyttjar vård- och omsorgstjänster som dagverksamheter, hemtjänst och äldreomsorg-demensomsorg i samma utsträckning som majoritetsbefolkningen.

Ta gärna del av handboken här

Vi från BPSD-registret önskar er alla en fin helg & hoppas att ni alla tar hand om er i denna annorlunda vår.

(Foto: Lisa Vult von Steijern)