Vi hoppas att ni alla har haft en fin sommar och kunnat njuta av promenader och dagar utomhus även om vädret varit skiftande. Sensommaren kommer snart att övergå i höst och då har vi från BPSD-registret många spännande uppdrag att se fram emot. BPSD-registrets kansli kommer arbeta vidare för att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom, genom att fortsätta sprida information och kunskap om att använda BPSD-registret både i den vardagliga omvårdnaden, men också genom att använda resultaten i förbättringsarbete.

 

Webbinarium
I november kommer vi att genomföra ett webbinarium vid två tillfällen, där vi vill lyfta allmän information om vinsterna av att använda BPSD-registret. Fokus kommer att vara på användningen både i den vardagliga omvårdnaden och i förbättringsarbete. Planerade datum i höst: 14 november (kl. 14.00-15.00 och den 16 november (kl. 10-11). Inbjudan läggs ut här på hemsidan i slutet av nästa vecka.

 

Årligt möte 2023 senareläggs
Som tidigare meddelat så har vi denna höst inget Årligt möte, utan det genomförs istället den 7 mars 2024 i Malmö. Programplanering pågår för fullt och inbjudan kommer att läggas ut här på hemsidan i mitten av september.

Höstens aktiviteter

Under hösten kommer vi att delta vid nedanstående konferenser och mässor. Välkommen att besöka oss vid våra utställarplatser!

Läs- och lyssnartips

”Demens sätter inte stopp för nytt lärande”

I en ny doktorsavhandling av Elias Ingebrand från Linköpings universitet, dras slutsatsen att personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom fortfarande har kvar förmågan att lära sig nya saker trots sin sjukdom. I en genomförd studie testade Ingebrand att använda surfplattor på ett särskilt boende. Studiens testpersoner fick med stöd av personal eller anhörig använda surfplattan utan att de gavs någon specifik uppgift.
Studiens resultat visade att surfplattorna väckte testpersonernas intresse, vilja och nyfikenhet. Ingebrand hoppas på att studiens resultat framöver ska leda till att man inom äldreomsorgen ser nya möjligheter till att skapa meningsfulla aktiviteter utifrån vårdtagarnas egna intressen och önskemål.

Läs gärna mer om studien här

”Podd ger dig mer kunskap om Lewy body sjukdom”

Elisabet Londos är läkare, psykiater och professor med en lång bakgrund inom kognitiv forskning och hon har i många år forskat om och arbetat med Lewy body sjukdom. Lyssna gärna på ett avsnitt i podden Fatta forskning där Elisabet berättar mer om sjukdomens orsaker, om hur den behandlas och hur tillvaron med sjukdomen kan se ut.

Lyssna gärna här