26 september 2018

Information om uppdateringen av BPSD-registret

BPSD-registret är nu uppdaterat och en hel del förändringar är gjorda, andra arbetar vi vidare med.

Vi vill göra er observanta på att delar av statistiken numera inte stämmer, vilket beror på att vi förändrat en del variabler.
När det gäller Kvalitetsindikatorerna så visas just nu 100% på Bemötandeplaner. Detta kommer att stämma framåt i tid, eftersom det numera är ett obligatoriskt fält, vilket det inte var förut. Data för tidigare år kommer att justeras och ska inte vara 100%, som det visas just nu.
Ytterligare förändringar kommer framöver att göras av våra Kvalitetsindikatorer.

Uppdaterade dokument

På fliken Övrigt/Dokument (uppe i den röda listen på hemsidan) finns ett antal uppdaterade dokument.

  • Ny manual
  • Uppdaterad NPI-NH skala
  • Uppdaterat ”Underlag för registrering” (frivilligt att använda)
  • Uppdaterad ”Information till vårdtagare”

Ytterligare uppdateringar av dokument & bildspel kommer att göras under hösten.

Förändringar i BPSD-registret

De största skillnaderna i det uppdaterade registret är dessa …

”FLIKEN PERSON”

FLYTTA EN PERSON
Rutan med att ”överflytta” en person är borttaget och handhavandet är förändrat;
– när en person är registrerad och aktiv i BPSD-registret, står status-rutan på Aktiv.
– när en person flyttar till en ny enhet eller inte längre är aktuell att registreras i BPSD-registret, ska status ändras till Inaktiv.

När en persons status står som inaktiv, är det möjligt för andra enheter att registrera personen.

Exempel; XX flyttar från Enhet 1, som då ändrar personens status till inaktiv. Nya enheten, Enhet 2, kan då skriva in personen på sin enhet genom att göra en vanlig Grundregistrering.

AVLIDEN
Rutan Avliden är förändrad och den går inte längre att skriva i. Systemet kontrollerar och uppdaterar detta automatiskt via Dödsfallsregistret.

 

”TÄNKBARA ORSAKER”

Nya variabler har tillkommit.
Ta gärna hjälp av hjälptexten under frågetecknet.

”ÅTGÄRDER”

Denna sida ser annorlunda ut och vi rekommenderar att ni tar hjälp av manualen.

– Vid en Grundregistrering är alla fält tomma.
– Vid en uppföljning finns tidigare Bemötandeplan och Åtgärder kvar, men de måste hanteras och antingen skrivas om eller sparas.

Åtgärder som är insatta och som fungerar bra, ska behållas och fortsätta vara inskrivna som en aktuell åtgärd.

Rutan ”Datum för nästa registrering” finns numera på denna sidan.

 

”LÄKEMEDEL”

Vid varje registrering är det viktigt att man kontrollerar och vid behov korrigerar så att inskrivna läkemedel stämmer.
Den lilla kryssrutan uppe till höger i bilden är obligatorisk.

 

Glöm inte att ta hjälp av manualen.
Du hittar den på fliken Övrigt/Dokument eller HÄR