Förändring i registret på fliken Person

När en person flyttar från en enhet, är det viktigt att den gamla enheten gör en överflyttning av personen till den nya enheten.
För att underlätta handhavandet i registret, har det skett en förändring på fliken Person och rutan Överflytta.

När du klickat på Överflytta, öppnas en ny större ruta. Där börjar du att välja Län, fortsätter med Kommun (och i vissa fall stadsdel, som i så fall går att klicka i) och sen Enhet (”klinik”).
Klicka på Överflytta när du är klar.
Innan personen överflyttas, kommer en kontrollfråga upp på skärmen och när du försäkrat dig om att du valt rätt enhet, klickar på Ok.

 

Obs! Förändringen är ännu inte gjord i vår testdatabas utan det kommer att ske under veckan som kommer.

 

flytta