2013-04-10

Prestationsersättningen gällande BPSD-registret är justerad tills dess att översynen av lagen är klar. Se nedan:

50 miljoner kronor fördelas till de kommuner, vars utförare oavsett driftsform, inför ett standardiserat arbetssätt vid BPSD-symptom och registrerar i BPSD-registret. Prestationsersättningen utbetalas till kommunerna i relation till antalet utförda registreringar i BPSD-registret. Registrering sker med beaktande av gällande sekretess- och registerlagstiftning.

Kommuner som infört ett standardiserat arbetssätt vid BPSD-symtom för den som är varaktigt beslutsoförmögen utan att göra registreringar i BPSD-registret, kan lämna in uppgifter över antalet utförda bedömningar under förutsättningar att dessa är dokumenterade i journal.

Mätperiod är 1/10 2012 – 30/9 2013. Uppgifter kan inmatas fram till 15/10 2013.

 

KORTFAKTA ÖK Ny version 2013-03-272013

 

 

Finns det tveksamheter, kan enheterna använda metoden i BPSD-registret och dokumentera detta på ett speciellt dokument. Ett dokument för detta finner du HÄR

Uppgifterna kan registreras i efterhand, då frågan har klargjorts.