Året börjar närma sig sitt slut och vi från BPSD-registret vill tacka för ännu ett givande & utvecklande år!
För kansliets del har den största delen av året kretsat kring support och utbildning till aktiva användare, enheter och certifierade utbildare runt om i landet, men också kring uppdateringen av BPSD-registret, det nya materialet och webbutbildningen. Ett fantastiskt roligt år!

En glädjande händelse under hösten var att landets två ”sista” kommuner anslöt sig, vilket innebär att man nu arbetar med BPSD-registret i hela landet.

Under 2019 kommer vi alla att stå inför nya utmaningar och för BPSD-registrets del handlar kanske den största utmaningen om ekonomin. Inledande information om eventuella förändringar gällande kostnader för kommunerna, har skickats ut till kommunledningarna och vi kommer att fortsätta delge er information när vi själva vet mer.

Årliga mötet i november

I november hölls BPSD-registrets Årliga möte för administratörer i Malmö. Dagen var fullbokad och vi vill rikta ett stort tack till de fantastiska föreläsare som delade med sig av sin kunskap & sina erfarenheter! Ett stort tack även till de 300 deltagare som delade dagen med oss.

BPSD-registrets Innovationspris 2018

I år hade vi glädjen att dela ut BPSD-registrets Innovationspris för andra året i samband med vårt Årliga möte. Vi fick in ett antal nomineringar och efter en hel del diskuterande, fastnade vi för en av dem.

Årets Innovationspris gick till avdelningen Ängen vid Dalbygården i Torsby kommun.

Läs gärna om Dalbygårdens arbete på länken  Vår egen nominering till innovationspriset / Torsby

BPSD-registrets motivering

”Genom att utnyttja ett digitalt signeringssystem, har de anställda på ett innovativt sätt förenklat sitt arbete. Signeringssystemet har gett en bättre överblick över insatta åtgärder, vilket har skapat kontinuitet och ökat personalens medvetenhet. Detta har bidragit till förbättringar i livskvaliteten för de boende, men också i arbetsmiljön för de anställda”.

Stort grattis säger vi från BPSD-registret!

Har du också ett gott exempel på något från din egen verksamhet? Hör gärna av dig till vår mail och dela med dig av det till andra enheter. Vi rekommenderar också vår slutna Facebook-grupp för alla som deltagit i administratörsutbildningen; bra diskussioner & många tips.

Vår support kommer att vara stängd mellan den 21/12 – 7/1
och under den perioden kommer vi tyvärr inte att kunna besvara mail eller telefonsamtal.
Vi hälsar er varmt Välkomna tillbaka den 8/1!