Certifierade utbildare

Under våren och hösten kommer vi framförallt att satsa på att utbilda fler certifierade utbildare. Fram tills nu har vi utbildat ca 9000 administratörer runt om i landet och till vår hjälp har vi drygt 100 fantastiska certifierade utbildare.

För att kunna hålla en fortsatt hög kvalité på registret så kommer vi att satsa extra mycket på våra certifierade utbildare och av den anledningen kommer vi tyvärr tvingas ha färre egna administratörsutbildningar. Vi tror dock att tanken på att varje kommun satsar på en egen utbildare, som dels känner verksamheterna men också finns på plats och kan hjälpa till i implementeringen, är en god tanke. Det är också i de kommunerna som har egna utbildare som vi sett att man nått mest framgång med sitt arbete.

 

Mer informtion som är viktig att ta del av före kontakt, finner du på hemsidan på  fliken ”Anslutning till registret / Certifierad utbildare”

På den sidan finner du även länken där du gör din anmälan till certifieringsutbildningen samt den förberedande administratörsutbildningen!

Vi är tacksamma om ansökningarna inför Stockholmsutbildningen kommer innan påsk eftersom den utbildningen kräver lite extra planering!

 

Stockholms län

Under våren/hösten gör vi en storsatsning inom Stockholms län. Vår ambition är att varje kommun och stadsdel ska kunna få 1-2 egna certifierade utbildare. Detta kräver en viss samplanering både av er och av oss och om intresse finns, ber vi er maila oss på bpsd.sus@skane.se. Mail med information om detta går/har gått ut till MAS:ar, verksamhetschefer och vård- och omsorgschefer.

Certifieringsutbildningen kommer att hållas i Stockholm den 30/9 – 1/10. Innan du kan gå den utbildningen måste du delta vid en administratörutbildning. Datum för detta speciella tillfälle är den 3-4/6 och även den utbildningen kommer att hållas i Stockholm.

 

Malmö

En speciell satsning kommer att göras även här och information har gått ut direkt till berörda chefer m.fl.

Den 11-12/6 kommer det genomföras en riktad administratörsutbildning i Malmö för de som ska bli certifierade utbildare för Malmö. Certifieringsutbildningen hålls i Malmö den 23-24/9.

 

Göteborg

Här pågår en satsning och nya certifierade utbildare utbildas i vår.

 

Övriga landet

Vi ser gärna att fler kommuner ser över sitt behov av certifierade utbildare och eventuellt finns det möjlighet att genomföra satsningar i fler delar av landet. Tänk på att mycket god framförhållning är viktig. Finns intresse för detta ber vi er vänligen att kontakta oss.