Vi kan rekommendera en nyutgiven bok – ”Leva livet med demens”. Den tar upp hur man kan stödja personer med demenssjukdom till ett fortsatt meningsfullt liv & den innehåller fakta och praktiska råd, varvade med inspirerande berättelser från verkligheten.

Boken är skriven av Gun Aremyr, fil mag och arbetsterapeut och Jane Lindell Ljunggren som driver Hattstugans demensboende. Boken ges ut av Gothia förlag.