Vi på BPSD-registret hade den 28/2 besök av Clive Ballard, professor vid Exeter universitet. Clive var den som år 2012 kom med en rapport om ökad dödlighet bland personer med demenssjukdom vid användning av neuroleptika. Du kan läsa några av hans artiklar här;

Ballard, Corbett 2012

Lancet Ballard

Clive var mycket intresserad av BPSD-registret, framför allt att det används i så gott som hela landet. Han berättade även om sin egen forskning kring bland annat läkemedel.

Vi från BPSD-registret tackar för en givande dag och en mycket intressant föreläsning!