2013-09-29
Vi närmar oss den 30 september och det är dags för avstämning i registret.

Prestationsersättningen ger ersättning för registreringar gjorda under tiden den 1 oktober 2012 – 30 september 2013.

Vi vill påminna er om att gå in och se över era gjorda registreringar. För att en registrering ska generera prestationsersättning måste den vara komplett ifylld & signerad! Detta kan ni enkelt kontrollera själv, då det i historiken står ett  ”Ja” i kolumnen för signerad. Har ni ofullständiga registreringar måste ni slutföra dessa och signera dem för att de ska vara giltiga.

Det kommer att vara möjligt att efterregistrera skattningar t o m den 15 oktober men tänk på att skattningarna måste vara utförda och daterade senast den 30 september. Tänk  på att ändra datumet i registreringen, eftersom detta automatiskt lägger sig på dagens datum.

 

Vi återkommer med mer information under veckan.