Miharu Nakanishi är disputerad sjuksköterska från Tokyo och hon har fokus på personcentrerad vård och palliativ vård av personer med demenssjukdom.
Hon var en av initiativtagarna till att testa BPSD-registret i Tokyo och deltog i ett forskningsprojekt gällande detta i två år.

I mitten av maj var Miharu i Sverige för att ha en presentation på IAGG-ER konferensen i Göteborg och hon avsatte då tid för att besöka oss på BPSD-registrets kansli. Miharu höll samma presentation för oss, som hon skulle hålla på IAGG-ER och hon har med sina studier visat att BPSD-registret minskar förekomst av BPSD och påverkar attityden till personer med demenssjukdom.

Arbetssättet ska nu införas i hela Tokyo, men det finns en del utmaningar bland annat att få personalen att arbeta personcentrerat istället för uppgiftscentrerat och att registrering ska ske på arbetstid och inte som idag efter arbetets slut.