Vårt allra första årsmöte hölls den 15:e på NürnbergHuset i Stockholm och intresset bland er administratörer var stort, vilket var mycket glädjande för oss!

Vi hade en trevlig dag och lyssnade på flera spännande & intressanta föredrag. Dagen började med att Eva Granvik, sjuksköterska och nationell koordinator, Lennart Minthon, klinikchef på Neuropsykiatriska klinken i Malmö och registerhållare för BPSD-registret samt Katarina Nägga, överläkare och medlem i styrgruppen, hälsade oss Välkomna och berättade om ”dåtid, nuläget & framtidsvisionerna för registret”.

Vi fick även lyssna på Ejja Häman Aktell från SKL, som berättade om behovet av ett kvalitetsarbete, där vi arbetar förebyggande, evidensbaserat och strukturerat och att kvalitetsregister är ett bra verktyg för detta. Vi fick också höra Thomas Troëng från EyeNet, som presenterade sin verksamhet och försökte få oss att förstå hur detta med databaser fungerar.

Bertha Ragnarsdottir, som sitter i styrgruppen för registret, berättade om levnadsberättelsens betydelse för den goda omvårdnaden.

Väldigt intressant var det att lyssna på några av de enheter som arbetar med registret och som verkligen har lyckats implementera det i sin dagliga verksamhet. Petra & Maria från Kosmo, Magdalena & Torun från Ovanåkers kommun samt Anita & Kerstin från det mobila demensteamet i Linköping – vilken inspiration ni gav oss alla !