Årliga mötet 2024

För ett par veckor sedan hade vi glädjen att få genomföra BPSD-registrets Årliga möte i Malmö. En dag fylld med intressanta föreläsningar och många trevliga möten och samtal. Dagen inleddes med att registerhållare Moa Wibom presenterade delar av förra årets statistik och ett bildpotpurri över aktiviteter vi medverkat vid på olika sätt. Moderator var Håkan Minthon från BPSD-registrets kansli.

”Smärta – en av de vanligaste orsakerna till BPSD” hette Therese Klevelands, specialistsjuksköterska och Silviasjuksköterska och Lotta Krooks, Silviasyster vid Preventiva enheten i Varbergs presentation. Just smärta har de senaste åren varit den vanligaste tänkbara orsaken till BPSD i BPSD-registrets statistik och studier har enligt Svenskt Demenscentrum visat att ungefär varannan person med kognitiv sjukdom har smärta, många gånger utan att vi som personal eller anhöriga uppmärksammar eller förstår att beteenden beror på smärta.
Therese och Lotta har tillsammans med Svenskt Demenscentrum och Örebro universitet nyligen tagit fram en filmserie om smärta vid kognitiv sjukdom och arbetat fram SKaTTa – en metod/struktur för att underlätta smärtbedömning vid kognitiv sjukdom. Läs gärna mer om deras arbete här Filmer: Upptäcka och bedöma smärta | Demenscentrum 

Klicka på bilden för att läsa mer om SKaTTa och se filmerna på Svenskt Demenscentrums hemsida

”Omötta existentiella behov – en bakomliggande orsak till BPSD?” Elisabet Bexell, teolog och kurator vid Minnesmottagningens mobila team på Skånes universitetssjukhus i Malmö & Hanna Brorsson, konsultativ demenssjuksköterska och specialistsjuksköterska i Malmö kommun förmedlade i sin uppskattade presentation många viktiga tankar. Hur bra är vi som personal på att verkligen se den vi vårdar, på att göra livet meningsfullt genom små och värdefulla åtgärder och hur möter vi personernas existentiella behov av att få synas, bekräftas och att få fortsätta vara den person de är.

”BPSD – en daglig utmaning att skapa och bevara livskvalitet”. Vi fick också lyssna till Sibylle Mayer Standar, överläkare vid Minnesmottagningen i Gävle/Hudiksvall, Geriatrik Gävle. Sibylles presentation gav många värdefulla reflektioner där hon presenterade ett holistiskt, personcentrerat perspektiv på läkemedelsbehandling vid BPSD – något som behövs ibland som komplement till en god, personcentrerad omvårdnad.

”Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret”. Carina Stenmark, demenssjuksköterska i Torsby berättade om hur de på ett framgångsrikt sätt implementerat BPSD-registret i sina verksamheter i Torsby kommun och om hur kvalitetsansvariga undersköterskor arbetar systematiskt med flera kvalitetsregister. Carina Törnkvist & Håkan Minthon, verksamhetsutvecklare på BPSD-registrets kansli berättade om nyttan och om vikten av att använda sina resultat från BPSD-registret i förbättringsarbeten. De visade också  hur man på ett enkelt sätt kan använda det i BPSD-registret integrerade verktyget för att genomföra förbättringsarbete. Läs gärna mer om det HÄR

”Teambaserat, strukturerat arbete leder till kvalitetsökning, arbetsglädje & säkrare vård” Linda Schledermann, enhetschef i Eskilstuna kommun & Johan Nyström, metodutvecklare i Luleå kommun delade med sig av sina praktiska erfarenheter av BPSD-registret. Båda använder registret i det vardagliga arbetet och samtidigt har de erfarenhet av att ha haft respektive att ha uppdraget som certifierade utbildare i sina kommuner. Att arbeta strukturerat med BPSD-registret sparar inte bara pengar och tid utan förbättrar även kvaliteten på vården, ökar kunskapen och medarbetarnas engagemang i verksamheterna.

BPSD-registrets Innovationspris 2024

Vi fick i år in flera nomineringar på innovativt, kvalitativt och framgångsrikt arbete, vilket glädjer oss på kansliet väldigt mycket. Det är fantastiskt att få del av så mycket fint arbete som helhjärtat och engagerat utförs runt om i landet.
I år valde vi att dela ut två olika innovationspris till två helt olika idéer.

Forenede Cares Hemsjukvård & kognitiva team i Vellinge tilldelades Innovationspriset för sin idé med ”NPI-kort”. Teamet har tagit fram små kort som personalen bär med sig under sina uppdrag i hemsjukvården. På korten står de olika beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) som vi mäter med NPI-skalan. Korten fungerar som ett stöd för personalen som ofta arbetar ensamt i mötet med personen de besöker och korten bidrar då till en ökad medvetenhet, uppmärksamhet och kunskap om BPSD, vilket i sin tur kan leda till en tidigare upptäckt av eventuell BPSD-problematik och ge personerna möjlighet att få lindrande och förebyggande åtgärder insatta.

Priset gavs till teamet och togs emot av Barbro Carlsson, Silviasyster och Ann Ögge, Demenssjuksköterska. Läs gärna Anns & Barbros egen beskrivning av sin idé

Torsby kommun tilldelades också Innovationspriset 2024 för sitt digitala utvecklingsarbete i kommunens journalsystem. Ett arbete som förenklat och tydliggjort arbetet med BPSD-registret och som bidragit till att medarbetarna har fått en helhetssyn i sitt arbete. Genom tekniken får medarbetarna direkt tillgång till vårdtagarnas BPSD-registreringar inklusive bemötande- och kommunikationsplaner och ordinerade åtgärder samt deras levnadsberättelser. Ett system som bidrar både till en helhet i omvårdnaden och en ökad kunskap och förståelse, vilket skapar ökade förutsättningar för en god omvårdnad för personer med BPSD i sin demenssjukdom.

Priset togs emot av Mikael och Ulrika från Torsby kommun och de återkommer inom kort för att själv berätta om sitt arbete.

Under dagen hade vi även en mötesplats dit många kom för att berätta och dela med sig av sina erfarenheter,
men också för att fråga om råd kring saker som kändes oklara.
Vi uppskattar alltid era besök och era frågor & funderingar när vi är ute och träffar er; det är det som får oss att utvecklas i vårt arbete och ibland får oss att tänka i nya banor.

Tack till alla er som kom och bidrog till en givande dag och stort TACK till alla föreläsare som ställde upp och delade med sig av sin kunskap och sina idéer.