Årligt möte 2024

Varmt välkomna till en intressant och lärorik heldag med BPSD-registret!
Årliga mötet riktar sig till alla som har deltagit i administratörsutbildningen oavsett yrkeskategori.

Datum: 7 mars 2024
Plats: Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Anmälan krävs och antalet platser är begränsat

PROGRAM & INBJUDAN Årliga mötet 2024

 

Anmälan är stängd / 26 feb

BPSD-registrets Innovationspris 2024

För att uppmuntra till utveckling & nytänkande delar BPSD-registret årligen ut ett innovationspris.
Priset kommer att delas ut i samband med vårt Årliga möte i Malmö till den/de som på ett konkret sätt utvecklat arbetet och arbetssättet kring BPSD-registret.

 

Vet du någon eller några personer som du vill nominera till årets innovationspris? Kanske finns det någon på din enhet, inom din verksamhet eller kanske har du själv utvecklat något.

INNOVATIONSPRIS 2024

Välkommen att maila oss din nominering senast den 20 januari 2024.

Innehåll & föreläsare vid Årliga mötet

Dagens moderator är Håkan Minthon, verksamhetsutvecklare på BPSD-registret.
På plats finns registerhållare Moa Wibom, Silvialäkare, överläkare & verksamhetschef vid VO Kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus och hela BPSD-registrets kansli med Carina Törnkvist, Håkan Minthon, Karin Sjölin och Maggie Andersson, samtliga verksamhetsutvecklare samt styrgruppen för BPSD-registret.

”Smärta – en av de vanligaste orsakerna till BPSD”
Therese Kleveland, Silviasjuksköterska och specialistsjuksköterska och Lotta Krook, Silviasyster, från Preventiva enheten i Varbergs kommun.
Therese & Lotta delar med sig av sin kunskap och om skapandet av en utbildningsfilm som de gjort tillsammans med Svenskt Demenscentrum för att belysa vikten av att upptäcka smärta hos personer med kognitiv sjukdom.

”Teambaserat, strukturerat arbete leder till kvalitetsökning, arbetsglädje & säkrare vård”
Linda Schledermann, enhetschef i Eskilstuna & Johan Nyström, metodutvecklare i Luleå sitter båda i styrgruppen för BPSD-registret och båda har länge arbetat med BPSD-registret. I sin presentation delar de med sig av sina erfarenheter av att arbeta med BPSD-registret och om vikten av teamarbete.

”Förbättringsarbete med hjälp av BPSD registret”
Carina Stenmark är demenssjuksköterska i Torsby kommun och har lång erfarenhet av att utbilda i och av att använda BPSD-registret. Carina tillsammans med Carina Törnkvist, Silviasjuksköterska och Håkan Minthon, sjuksköterska, båda också verksamhetsutvecklare vid BPSD-registret, presenterar hur man kan använda statistik och resultat från BPSD-registret i förbättringsarbete.

”Omötta existentiella behov – en bakomliggande orsak till BPSD?”

Elisabet Bexell, är teolog och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och arbetar som kurator i Minnesmottagningens mobila team vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hanna Brorsson, är specialistsjuksköterska i psykiatrisk omvårdnad och arbetar som konsultativ demenssjuksköterska i Malmö stad.

Kan omötta existentiella behov orsaka BPSD? Elisabet & Hannas presentation ger oss en inblick i vad existentiell hälsa innebär och inspirerar till hur man kan arbeta med den existentiella hälsan i den dagliga omvårdnaden för att förebygga och lindra BPSD.

”BPSD – en daglig utmaning att skapa och bevara livskvalitet”
Sibylle Mayer Standar, överläkare Minnesmottagning Gävle/Hudiksvall, Geriatrik Gävle

Sibylles presentation kommer att handla om den dagliga utmaningen som kan upplevas vid BPSD; ”Målsättning med all behandling kring BPSD är att säkerställa en bra livskvalitet för personer med kognitiv sjukdom. BPSD har blivit mer och mer en beskrivning av en problematisk situation som har uppstått och upplevs påfrestande för personen själv och teamet runt omkring. Det efterfrågas då oftast en snabb och effektiv lösning av situationen. I många fall blir det då insättning av läkemedel, i hög omfattning psykofarmaka, som saknar indikation och effekt och utsätter personer för allvarliga biverkningar och risker. Istället är det viktig att se beteendemässiga och psykiska symtom som en vanligt förekommande symtombild i samband med den kognitiva sjukdomen. Det är teamets dagliga utmaning att genom kontinuerligt personcentrerad omhändertagandet skapa och bevara bra livskvalitet för personer med kognitiv sjukdom”.