2014-09-16

Nu närmar vi oss slutet på satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”.

Årets prestationsersättning genererar ersättning för registreringar gjorda mellan den 1 oktober 2013 t o m den 30 september 2014. För att ta del av ersättningen ska registreringarna vara kompletta & signerade i registret alternativet blivit inrapporterade månadsvis till oss under året som gått. Satsningen gäller personer över 65 år och ersättning ges för registreringar för personer från 65 år och uppåt samt maximalt för 1 registrering/vårdtagare/vecka.

För att ta del av prestationsersättningen måste registreringarna vara gjorda och daterade senast den 30 september 2014. Det går dock att efterregistrera skattningar i registret alternativt att inrapportera dessa, fram till och med den 15 oktober. Observera att de ska vara gjorda senast den siste semptember!

 

Utbetalning av prestationsersättning

Det kommer just nu många frågor om hur man får del av ersättningen. Vi betalar inte ut ersättningen och den kommer inte heller att automatiskt betalas ut till enheterna. För att få del av ersättningen måste ni själv aktivt ansöka om denna.

Så snart vi har mer information om detta, kommer vi att lägga ut informationen här på hemsidan. Detta brukar vara klart i mitten av december, så det dröjer ett tag tills dess.

 

Vi nollar & bjuder på tårta!

Idag finns 19 468 personer registrerade.

Den enhet som lyckas registrera den 20 000:e personen bjuder vi på tårta!

 

Idag finns 44 591 gjorda registreringar.

Den som lyckas göra den 50 000:e registreringen bjuder vi också på tårta!

 

LENNART TÅRTA 2