Våren är äntligen här och vi går mot ljusare tider! Härligt!
GAN april 2016
BPSD-registret började året med en ny, fräsch och mer lättarbetad layout i registret men drabbades därefter av diverse tekniska bekymmer.
Vi beklagar dessa och tackar för ert tålamod under årets första kvartal!

Responsen vi fått på den uppdaterade versionen av registret är övervägande positiv och vi hoppas att kunna förbättra/förenkla ännu fler moment efterhand.

Även hemsidan håller just nu på att gå igen en del ”tekniskt underhållsarbete” och det är därför den bara är sporadiskt uppdaterad under de senaste månaderna. Vi kommer att gå igenom hela sidan och uppdatera/komplettera med det som ev. fattas. Vi kommer även snarast att se över ”Frågor & svar” som just nu innehåller en del inaktuell information, vilket vi beklagar.

 

Behörigheter/Inloggningar

Funktionen som tillkom vid årsskiftet om att kunna skapa egna lösenord är för tillfället bortplockad. Den funktionen gjorde att många som inte loggat in de senaste månaderna blev inaktiva i onödan.
Det som gäller är att om du inte varit inloggad det senaste året, så spärras inloggningsuppgifterna. Om du råkar ut för detta, går det bra att maila oss på bpsd.sus@skane.se så aktiverar vi dig gärna igen.

Vi återkommer med funktionen om att kunna skapa egna lösenord, när vi märker att allt annat fungerar optimalt.

 

Ny statistik på hemsidan.hemsidan klipp

En ny röd ruta har tillkommit på hemsidans startsida; Statistik.
Här finner du det dokument vi tidigare kallade för Produktionsstatistik. Det heter numera ”Antal registreringar/kommun” och läggs ut varje månadsskifte.
Under den röda rutan finner du också en fil som just nu bara heter ”Exportera”. Det är en excelfil med landets alla anslutna enheter. Filen visar antal registreringar/enhet.
Statistiken under den röda rutan redovisas öppet för alla.

 

Filmer från Årliga mötet 2015 i Katrineholm

Nu finns äntligen de filmade föreläsningarna upplagda på hemsidan! Du finner dem (ganska långt ner) på fliken Övrigt/Dokument.
Dokumentet som det talas om i föreläsningen från Gävle, kommer att läggas upp under fliken Övrigt/Goda exempel inom kort.

 

”Trelleborgs-projektet” 2015

Under 2014-2015 har Trelleborgs kommun arbetat med projektet ”Att studera implementeringsprocessen vid införandet av kvalitetsregistren SveDem och BPSD-registret i Trelleborgs kommun”.
Kommunen har infört både SveDem och BPSD-registret i sina verksamheter och resultat visar på stora förbättringar; både för vårdtagare och personal.

Vi hade tillsammans med 120 andra intresserade, förmånen att få vara med i Trelleborg när projektet redovisades. Ta gärna del av slutrapporten Trelleborgsprojektet och bildspelet från redovisningen Trelleborgsprojektet bilaga

 

Nationella kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg den 12 april13000213_10154795585564937_785689354244521998_n

Temat i år var ”Framtidens Kvalitetsregister – hur skapar vi bästa möjliga hälsa, vård och omsorg?” BPSD-registret fanns representerat som utställare och på plats för att lära oss mer & få nya intryck kring hur vi kan arbeta med våra resultat.

Samtidigt pågick International Forum on Quality & Safety in Healthcare den 12-15 april.

Anita-Asplund-gbg-april-2016-225x300Dagen innan, den 11 april, genomfördes en utbildning för patientföreträdare som medverkar i kvalitetsregister och styrgrupper till dessa.
Där kunde man bland annat kunnat lyssna på Anita Asplund. Anita sitter med i styrgruppen för BPSD-registret och där gör hon ett fantastiskt viktigt arbete, både för registret och ute bland alla anhöriga som hon vanligtvis föreläser för.

 

 

Förbättringsarbete

Vi lär oss alla nya saker hela tiden och målet med det vi gör, är att vi alltid ska göra saker på bästa tänkbara sätt. Oavsett vilket arbete vi har.

Under året har vi fokus på förbättringsarbete. Det har bland annat hållits Inspirationsträffar på chefsnivå runt om i landet och det har genomförts tre projekt under 2015-2016 som resulterat i ett större antal förbättringsarbeten. Dessa kommer att presenteras på hemsidan under maj månad.

Har er enhet arbetat med något förbättringsarbete med hjälp av resultat från BPSD-registret, får ni gärna höra av er till oss och berätta om det!

I veckan som kommer, hålls vårens sista Inspirationsträff för chefer; denna gång i Örebro. Vi hoppas kunna återkomma med nya träffar under hösten.

 

Kuriosa – lite annorlunda & spännande siffror … (24 april 2016)gan

– Ca 21 000 personer har hittills deltagit i administratörsutbildningen!
– Vi har nu drygt 280 aktiva certifierade utbildare runt om i landet!
– 284 kommuner (av 290) har enheter som arbetar med BPSD-registret!
– 99 792 registreringar är hittills gjorda …

 

 

Snart är den 100 000:e registreringen i BPSD-registret gjord.
Den enhet som lyckas göra den, bjuder vi på tårta!

12325150_10154702499969937_138197302_n - Kopia

Information om vårt Årliga möte 2016 kommer inom kort, så håll utkik här på hemsidan!
I år träffas vi i Malmö.