2013-09-08

Vi försöker förbättra oss hela tiden och när du fr o m nu loggar in i registret, så kommer det att se lite annorlunda ut!

Processen är fortfarande densamma men en del ”rutor” har bytat namn och vi har förtydligat en del begrepp.

 

Den tydligaste skillnaden märker du vid registrering av en ny person, där du nu går in under Grundregistrering (tidigare Skattningar). Även i analysdelen finns en förändring; kontroll med urinsticka är bortplockad.

Ny manual finner du här nedanför. Den finns även på sidan med övriga dokument. Manualen kan vara bra att skriva ut och ha tillhands vid datorn.

 

Skulle det uppstå några frågor eller tveksamheter, får ni gärna kontakta oss på bpsd.sus@skane.se

 

[gview file=”https://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2013/09/Flik-6-MANUAL-OK.pdf”] .

 

 

 

Vi önskar er en fin start på en ny vecka !

 

 S