2012-03-28

Vi har fått in synpunkter på att frågan kring ”smärta” är ställd på ett sätt som inte är pedagogisk. Idag är frågan ”Finns det tecken på smärta” – ett bra svar blir då ”Nej”. Alla andra frågor i den kolumnen är ställda på ett sätt så att ett ”Ja” är det som är bra för personen med demenssjukdom.

Frågan kring smärta ändras därför inom de närmaste dagarna till ”Verkar personen smärtfri” så att ett optimalt svar även här blir ”Ja”.

Du ska INTE gå in och ändra någonting i de tidigare registreringarna, utan detta kommer att ske centralt av vår programmerare som ändrar alla registreringar samtidigt.

 

Hör gärna av dig om du har några frågor!