2015-07-01

Idag hölls ett seminarium med temat ”Hur klarar vi framtidens demensvård?” vid Almedalsveckan på Gotland. Arrangör för seminariet var Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

 

Beskrivning av evenemanget:

Hur kan samhället utveckla framtidens demensvård tillsammans? Vad kan vi göra nu – med dagens forskningsresultat, kunskap och resurser? Hur främjar vi bäst framtida forskning och framsteg – och omsätter resultaten i verkligheten? 

”Varje år insjuknar 25 000 i demenssjukdomar – lika många som bor i en medelstor kommun. Den sammanlagda prislappen för demens i Sverige beräknas till 60 miljarder kr/år. Det är lätt att känna oro för att så många, och deras nära och kära, drabbas och att de gemensamma resurserna inte ska räcka. Men den största faran är nog att vänta. Många framsteg görs, och en del av dem kan hjälpa oss redan idag.

Lennart Minthon och Eva Granvik, vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukvård, inleder med att ge korta exempel på hur man uppnår framgångsrik omsorg och hjälp till demenssjuka, allt byggt på forskning och evidensbaserad kunskap. Paneldebatt med representanter från akademi, kommuner, anhöriga och hälso- och sjukvården och beslutsfattare.”

 

Medverkande:

Lennart Minthon, Professor Minneskliniken Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet & registerhållare i BPSD-registret

Eva Granvik, Nationell koordinator för svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens BPSD.

Guy Lööv, Politiskt sakkunnig hos barn- äldre- och jämställdhetsministern.

Anna Lena Hogerud, Regionråd & hälso- och sjukvårdsnämndens ordf (S), Region Skåne.

Mia Löfgren, Enhetschef för Tingsbrogårdens demensboende, Region Gotland.

Anita Asplund, Ordförande, Alzheimerföreningen Helsingborg/Höganäs & anhörigrepresentant i BPSD-registrets styrgrupp

 

 

Almedalen 1

 

Dagens Medicins chefredaktör Christina Kennedy intervjuar Lennart Minthon & Mia Löfgren, enhetschef på Tingsbrogården i Visby och användare av BPSD-registret.

Intervjun filmades och finns upplagd på Dagens Medicins hemsida

 

 

 

almedalen 2

 

 

Paneldebatten handlade om framtidens demensvård och BPSD-registret och deltagarna var representanter från Socialdepartementet, Alzheimerföreningen, Tingsbrogården & Region Skåne.

 

 

 

”Demens – ändra kurs, gynna patienten och driv forskningen framåt!”

”Vård av personer med demenssjukdom ska utgå från människan bakom diagnosen. Likaså forskning och utbildning. En omsvängning är på väg men ännu är vi inte framme”.

En sammanfattning av Lunds universitets paneldebatt  ”Hur klarar vi framtidens demensvård?” finner du HÄR