Vi hoppas att ni har haft en fin sommar! Trots att sommarvärmen och det vackra vädret fortsätter, är höstens aktiviteter här i full gång.

Till vår glädje, är vårt Årliga möte i Malmö i november redan fullbokat! Vi ser fram emot en givande dag och kommer att dela med oss av dagen här på hemsidan. Tyvärr filmas inte dagen i år, men presentationer, bilder & sammanfattningar delar vi gärna med oss av.

Fokus i höst …

Vi fortsätter med hjälp av våra certifierade utbildare att hålla administratörsutbildningar runt om i landet och kommer också att hålla en utbildning för certifierade utbildare i Malmö i september.
Under hösten kommer vi att arbeta vidare med fokus på kvalité, förbättringsarbete & implementering.

Kvalité
Som kvalitetsregister, har vi krav på oss från SKL att monitorera (granska) en viss procent av alla registreringar som görs. Syftet är att säkerställa att datan är valid.

Att monitorera innebär att vi besöker en enhet och tillsammans med administratören och ett team från enheten, jämför att data i registret överensstämmer med data som finns i journalen. De enheter vi hittills har besökt har tyckt att det varit ett utmärkt tillfälle för lärande och att det varit mycket givande för dem själva.
Är ni intresserade av att vi ska komma till er enhet, är ni välkomna att kontakta oss! (bpsd.sus@skane.se)

Förbättringsarbete
Sidan ”Förbättringsarbete” på hemsidan är fortfarande under uppbyggnad. Du kan där ta del av ett antal förbättringsarbeten gjorda med hjälp av BPSD-registret. Under hösten kommer vi att ta fram ett studiematerial som vi hoppas kan hjälpa er att börja titta på era resultat på ett mer övergripande plan.

Implementering
Implementering är de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en verksamhet. Om man tar hjälp av den kunskap som finns om implementering är det betydligt större chans att förändringsarbetet går som planerat (Socialstyrelsen). Läs gärna mer om implementering här

För att ni ska kunna arbeta fullt ut med BPSD-registret, krävs att det implementeras och arbetas med resultat på olika nivåer. Omvårdnadspersonal, enhetschefer, vård- och omsorgschefer, socialchefer – för att nämna några yrkeskategorier. Alla nivåer har en betydelsefull roll för att implementeringen ska lyckas.

Våra certifierade utbildare ordnar regelbundet återträffar inom sina uppdragsområden och det är ett utmärkt tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter kring bl.a. implementering.

Våra ”Inspirationsträffar för chefer”, är också ett led i implementeringen och vi hoppas nå ut till så många på chefsnivå som möjligt. (Se nedan för mer information)

Inspirationsträffar för chefer m.fl

Vi påminner om våra Inspirationsträffar för chefst chefer inom olika områden; enhetschefer, områdeschefer, socialchefer, MAS:ar med flera. Vi ser gärna även att personer med politiska uppdrag inom nämnder och kommuner deltar, liksom representanter från föreningar & förbund.

I höst besöker vi Visby, Kristianstad, Östersund & Stockholm.
Information datum, innehåll och anmälan, finner du på länken HÄR

(Höstens träffar är identiska med de träffar som tidigare har hållits runt om i landet).

Felanmälan & glömda lösenord

Hemsidan har fått en ny röd/vit ruta; Support – Felanmälan & glömda lösenord. Vi har gjort vissa förändringar i vår hantering av supportärenden. Fram tills nu har all kontakt kring supportärenden skötts via mail och telefon, men framöver måste vi registrera varje supportärende som gäller ”fel” och behöver därför ett bättre system för det.

Alla supportärenden som gäller tekniska problem och/eller glömda inloggningsuppgifter (felärenden) måste anmälas via det här supportsystemet som den nya rutan är knuten till.
Vid alla övriga supportärenden, som t.ex. vid byte av behörighet och övriga frågor som ej gäller ”fel”, kontaktas vår supportmail som tidigare på bpsd.sus@skane.se

Nu finns vi snart i hela Sverige!

Nu saknar vi snart bara fyra kommuner av 290 på vår Sverigekarta, för att vi ska ha nått ut till hela landet.
Vi hoppas nu på att få med de sista kommunerna också.
Spännande!

Certifierade utbildare

Saknar din kommun/verksamhet en egen certifierad utbildare? Vi har en del områden i landet som numera saknar utbildare.
Är du intresserad och vill veta mer? Läs gärna mer här

I kalendern i höst …

– Äldreriksdagen 20-21 september på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm. Läs gärna mer här
– Patientsäkerhetskonferensen 21-22 september på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm. Läs gärna mer här
– Skånska demensdagen 11-12 oktober i Malmö. Läs gärna mer här
– Äldreomsorgsdagarna 13-14 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm. Läs gärna mer här
– BPSD-registrets Årliga möte 16 november i Malmö (Fullbokat) Läs gärna mer här
– Norrländska demensdagen den 24 november på Aula Nordica, Umeå Universitet Läs gärna mer här

Varmt Välkommen att besöka oss i vår utställarmonter om du är på plats!

Har ni tips & förslag, goda exempel eller något annat ni vill dela med er av?
Välkommen att kontakta oss på mail: bpsd.sus@skane.se

/ 2016-09-11