Inloggningar

Efter omfattande uppdateringar av databaser & byten av programvaror, så ska nu vårt nya administrationsprogram vara klart. Detta betyder att vi nu kan komma igång med att skicka ut inloggningsuppgifter till alla er som väntat alldeles för länge nu!

Vi beklagar detta och kommer att arbeta på så snabbt vi kan med att få ut era inloggningar.

 

Ändring vid inloggning 1

Vi vill också göra er uppmärksamma på en förändring som ett fåtal av er kommer att märka när ni ska logga in till era enheter.

För att det ska bli enhetligt, kommer samtliga enheter att ha kommunnamnet först, följt av enhetens namn.

Ex. ”Malmö Lingonbacken avd 1”

 

Ändring vid inloggning 2

Successivt kommer vi också att börja använda å, ä & ö i enhetsnamnen, vilket ger ytterliggare förändringar av enheternas namn.

 

Skulle det uppstå några problem & tankar kring detta får ni gärna kontakta oss på bpsd.sus@skane.se