Mars 2022

MÄTA FÖR ATT VETA – genom kvalitetsregister utvecklas vården   Är en förändring alltid en förbättring? Hur kan du med hjälp av kvalitetsregister hjälpa din verksamhet att nå bästa möjliga resultat?   De fem kvalitetsregister som används inom Sveriges kommuner (Senior Alert, SveDem, Palliativregistret, Rikssår & BPSD-registret) bjuder in till en gemensam digital workshop som…