Förändring i registret på fliken Person

Förändring i registret på fliken Person När en person flyttar från en enhet, är det viktigt att den gamla enheten gör en överflyttning av personen till den nya enheten. För att underlätta handhavandet i registret, har det skett en förändring på fliken Person och rutan Överflytta. När du klickat på Överflytta, öppnas en ny större…