Webbutbildningen är nu tillgänglig för alla

Fr o m nu är vår webbutbildning öppen och tillgänglig för alla, oavsett om man är ansluten till BPSD-registret eller inte.   Syftet med webbutbildningen är att du ska få enklare, grundläggande kunskaper om olika demenssjukdomar och om vad BPSD är samt hur man kan arbeta för att minska dessa. Utbildningen innehåller också information om…